Een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag voor kinderen in onderwijs en hulpverlening van vandaag en morgen

      KWINT

Is het wel zo dat het bij Lukas vaak geen onwil maar onkunde is?
Waarom kan een dagschema wonderen doen voor Liza?
Waarom heeft straffen enkel een korttermijneffect?
Wanneer is het punt gekomen dat Liza naar de time-out als ondersteuning mag/moet gaan?
Waarom is Dante zijn mate van weerstand zo afhankelijk van mijn reactie?
Hoe geef je herstel vorm in de alledaagse praktijk?
Hoe ga ik om met mijn eigen grenzen?

Het actiemodel KWINT met de vijf verbonden hoekstenen is onze concrete leidraad in deze vorming.

We kijken met een open geest naar onze uitdagingen en verwerven breeduit inzichten (en uitzichten!) over een duurzame aanpak. We gaan in interactie over onze concrete hindernissen en grenzen en oefenen in concrete oplossingen hiervoor. Ten slotte zien we het belang van het draagvlak van een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag. Vooraan in de rij staan vernieuwing waar nodig, duurzaamheid en onvoorwaardelijke liefde, telkens in het kleine en in het grote.

Vormingsaanbod duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag voor kinderen in onderwijs en hulpverlening vandaag en morgen

Uitleenpakket sASSkia & midASS – het inleefparcours rond autisme en zintuiglijke prikkelverwerking

Hoe kan je preventief rond overprikkeling werken?
Hoe kan je voor voorspelbaarheid en veiligheid zorgen?
Welke ondersteuning kan je aanbieden bij hyper- en hypogevoeligheid
van de zintuigen?

Wil of kan sASSkia geen boterhammen met kaas eten?
Waarom vult midASS steeds zijn broekzakken met stenen?
Hoe voelt het als je laaggevoelig bent voor de zwaartekracht?
 

sASSkia & midASS richt zich naar iedereen die met en voor kinderen en jongeren met ASS leeft en werkt.
Dit uitleenpakket is reeds enkele jaren een vaste waarde in het aanbod van Autismeplus en wordt omwille van het succes dan ook als vormingsmogelijkheid behouden.

Meer informatie over sASSkia & midASS

Vormingsaanbod
zintuiglijke prikkelverwerking

Centraal in deze vormingspakketten staan sensorische prikkelverwerking en ASS. Ervaringen met al je zintuigen enerzijds en een praktijktheoretisch luik met voorbeelden en gerichte aanpak van de kwetsbaarheden en uitdagingen anderzijds sluiten naadloos bij elkaar aan.

In de DSM-5 vind je de sensorische prikkelverwerking als een van de mogelijke kenmerken van autisme. Immers, hyper- of hypogevoeligheid van de zintuigen kan grote invloed hebben op het dagdagelijks functioneren van personen met autisme.
Sensorische prikkelverwerking krijgt stilaan in de sectoren onderwijs, hulpverlening en aangepaste arbeid meer en meer de noodzakelijke aandacht bij de aanpak en ondersteuning van autisme.


Vormingsaanbod zintuiglijke prikkelverwerking