Uitleenpakket sASSkia & midASS – het inleefparcours rond autisme en zintuiglijke prikkelverwerking

Hoe kan je preventief rond overprikkeling werken?
Hoe ga je om met moeilijk hanteerbaar gedrag?
Hoe kan je zorgen voor voorspelbaarheid?
Welk materialen kan je aanreiken bij hyper- en hypogevoeligheid van de zintuigen?
Wil of kan sASSkia geen boterhammen met kaas eten?
Waarom vult midASS steeds zijn broekzakken met stenen?
Hoe voelt het als je laaggevoelig bent voor de zwaartekracht?
 

sASSkia & midASS richt zich naar iedereen die met en voor kinderen en jongeren met ASS leeft en werkt.
Dit uitleenpakket is reeds enkele jaren een vaste waarde in het aanbod van Autismeplus en wordt omwille van het succes dan ook als vormingsmogelijkheid behouden.

Meer informatie over sASSkia & midASS

Vormingsaanbod
zintuiglijke prikkelverwerking

Centraal in deze vormingspakketten staan sensorische prikkelverwerking en ASS. Ervaringen met al je zintuigen enerzijds en een praktijktheoretisch luik met voorbeelden en gerichte aanpak van de kwetsbaarheden en uitdagingen anderzijds sluiten naadloos bij elkaar aan.

In de nieuwe DSM-5 duikt de sensorische prikkelverwerking op als een van de mogelijke kenmerken van ASS. Immers, hyper- of hypogevoeligheid van de zintuigen kan grote invloed hebben op het dagdagelijks functioneren van personen met ASS.
Sensorische prikkelverwerking krijgt stilaan in de sectoren onderwijs, hulpverlening en aangepaste arbeid meer en meer de noodzakelijke aandacht bij de aanpak en ondersteuning van ASS.


Vormingsaanbod zintuiglijke prikkelverwerking