Met KWINT belonen en straffen in de hoek!
Een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag voor kinderen in onderwijs, zorg en hulpverlening

          KWINT

De focus van deze vorming ligt op een concrete en effectieve aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag en dit zowel voor kinderen met autisme, een (licht verstandelijke) andersbegaafdheid, AD(H)D als voor kinderen zonder diagnose die het qua gedrag erg moeilijk hebben.

Waarom krijg ik met straffen en belonen geen langetermijneffect bij Janne? Wat heeft het versterken van Ella te maken met omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag? Waarom werkt een structuurschema zo verbazend goed bij Fleur? Is het bij Sep onwil of onkunde? Time-out als ondersteuning of als straf, waarvoor kies ik en waarom? Herstel naar kind, groep en begeleider, hoe doe je dat precies? Hoe ga ik om met mijn grenzen?

Het actiemodel KWINT is onze leidraad in deze vorming. We verwerven breeduit inzichten en uitzichten met de vijf hoekstenen van KWINT. Hierbij gaan we in interactie over concrete uitdagingen, hindernissen en grenzen waarbij praktijkvoorbeelden verhelderend en inspirerend werken.

KWINT
Basis

KWINT
Verdieping

Twee uur

Halve dag (3 à 4 uur)

We starten met een beknopte duiding van aanleidingen en mogelijke onderliggende oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag bij deze talentenkinderen met hun unieke kwetsbaarheid in de huidige context van onderwijs, zorg en hulpverlening. We zijn hoopvol en kijken in vogelvlucht naar noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen voor een betere menselijke samenleving voor onze kinderen.

We bespreken de kracht en effectiviteit van proactief werken. We tonen met voorbeelden hoe structuurverlening in tijd, ruimte, opdrachten en afspraken helpt bij de aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag.

Hierna beklemtonen we de noodzaak van begrenzen en stoppen van moeilijk hanteerbaar gedrag, waarbij de time-out als hulpmiddel toegelicht wordt. We plaatsen deze aanpak tegenover belonen en straffen.

Verder zoemen we in op de waarde en de wijze van herstel naar het kind, de begeleider en de groep. We zien het belang van herstelgericht en verbindend werken.

Tot slot zal blijken dat de grondhouding van de begeleider en de uitbouw van een goede werkrelatie met een communicatie op maat onmisbaar zijn voor een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij deze talentenkinderen met hun unieke kwetsbaarheid.

Allereerst gaan we in op de kracht van proactief werken in de vorm van structuurverlening. We tonen aan hoe structuur verlenen in tijd, ruimte, opdrachten en procedures kan helpen bij de aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag. We illustreren dit met heel wat voorbeelden uit de praktijk.

Vervolgens onderstrepen we de noodzaak van begrenzen en stoppen van moeilijk hanteerbaar gedrag. We wegen het effect van belonen en straffen af tegen een aanpak waarbij we het negatieve met het positieve beantwoorden. Time-out als ondersteuning wordt hierbij uitgebreid toegelicht.

Verder focussen we op de waarde en de wijze van herstel naar het kind, de begeleider en de groep. We laten zien dat herstelgericht en verbindend werken een positieve invloed heeft op de werkrelatie en de ontwikkeling van het talentenkind met zijn unieke kwetsbaarheid.

Ten slotte brengen we de grondhouding van de begeleider, de uitbouw van een goede werkrelatie en een communicatie op maat uitvoerig in beeld.

Afsluitend onderlijnen we in het kort het ontwikkelingsverlangen en het groeipotentieel van ieder kind en de krachtige ontwikkelings- en leefomgeving die hierbij essentieel is. We beklemtonen het valoriseren en inzetten van talenten en eigenschappen van deze talentenkinderen met hun unieke kwetsbaarheid. We geven graag het laatste woord aan het onvoorwaardelijk graag zien, als lijm van het kleine en grotere geheel.

200 euro
Voor de modaliteiten klik hier

425 euro
Voor de modaliteiten klik hier

Voor de printvriendelijke versie van dit vormingsaanbod klik hier.