KWINT
Een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag voor kinderen in onderwijs, zorg en hulpverlening

               KWINT

Waarom krijg ik met straffen en belonen geen langetermijneffect bij Janne?
Wat heeft het versterken van Ella te maken met omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag?
Is het bij Sep onwil of onkunde?
Waarom werkt een structuurschema zo verbazend goed bij Fleur?
Haal ik winst met het vrijstellen van bepaalde activiteiten?
Welke aanpassingen doe ik voor het zintuiglijk kwetsbare kind?
Time-out als ondersteuning of als straf, waarvoor kies ik en waarom?
Herstel naar kind, groep en begeleider, hoe doe je dat precies?
Hoe ga ik om met mijn grenzen?

Met de vijf hoekstenen van KWINT verwerven breeduit inzichten en uitzichten. We gaan in deze vorming in interactie over concrete uitdagingen, hindernissen en grenzen waarbij praktijkvoorbeelden verhelderend en inspirerend werken.

Vormingsaanbod KWINT

sASSkia & midASS – het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme

Waarom vult midASS telkens zijn broekzakken met stenen?
Hoe komt het dat sASSkia het gevoel heeft dat ze zweeft als ze stapt?
Wil of kan zij geen boterhammen met kaas eten?
Helpt een verzwaarde pen of polsband midASS bij het schrijven?
Welke aanpassingen bij hoog- en laaggevoeligheid van de externe en interne zintuigen kan je doen naar een
persoon en in de omgeving? Wat kan je preventief doen?
Hoe kan je voor voorspelbaarheid, rust en veiligheid zorgen?
Hoe ga je om met moeilijk hanteerbaar gedrag?
Wat zijn de positieve effecten van diepe druk en met welke eenvoudige materialen realiseer je dit?

 

sASSkia & midASS richt zich naar iedereen die met en voor mensen met autisme en kwetsbaarheden in de zintuiglijke prikkelverwerking leeft en werkt.

Het uitleenpakket sASSkia & midASS is door haar inhoudelijke sterkte en mooie vormgeving een verrassende en boeiende educatieve plek om te verkennen.

Meer informatie over sASSkia & midASS

Vormingsaanbod
zintuiglijke prikkelverwerking

Centraal in deze vormingspakketten staan sensorische prikkelverwerking en ASS. Ervaringen met al je zintuigen enerzijds en een praktijktheoretisch luik met voorbeelden en gerichte aanpak van de kwetsbaarheden en uitdagingen anderzijds sluiten naadloos bij elkaar aan.

In de DSM-5 vind je de sensorische prikkelverwerking als een van de mogelijke kenmerken van autisme. Immers, hyper- of hypogevoeligheid van de zintuigen heeft een ingrijpende, vaak negatieve invloed op het functioneren van personen met autisme. Ook heel wat mensen zonder autisme ervaren dagelijks de aanzienlijke impact van een kwalitatief andere zintuiglijke prikkelverwerking.
Sensorische prikkelverwerking krijgt stilaan in de sectoren onderwijs, hulpverlening en aangepaste arbeid meer en meer de noodzakelijke aandacht bij de aanpak en ondersteuning van autisme en andere kwetsbaarheden.


Vormingsaanbod zintuiglijke prikkelverwerking