KWINT
Een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag voor kinderen in onderwijs, zorg en hulpverlening

                  KWINT

De focus van deze vorming ligt op een concrete en effectieve aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag en dit zowel voor kinderen met autisme als voor kinderen zonder diagnose die het qua gedrag erg moeilijk hebben.

We zien moeilijk hanteerbaar gedrag als een onbehouwen manier om een hulpvraag te stellen, als onkunde en niet als onwil. Ons basisidee is dat het kind uitgenodigd wordt uit zichzelf ander gedrag te stellen als we de gepaste omstandigheden creëren en een verbindende krachtige begeleidersstijl hanteren.

Waarom krijg ik met straffen en belonen geen langetermijneffect bij Janne? Wat heeft het versterken van Ella te maken met omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag? Waarom werkt een structuurschema zo verbazend goed bij Fleur? Is het bij Sep onwil of onkunde? Time-out als ondersteuning of als straf, waarvoor kies ik en waarom? Herstel naar kind, groep en begeleider, hoe doe je dat precies? Hoe ga ik om met mijn grenzen?

Het actiemodel KWINT is de basis van deze vorming. We verwerven breeduit inzichten en uitzichten met de vijf hoekstenen van KWINT. Hierbij gaan we in interactie over concrete uitdagingen, hindernissen en grenzen waarbij praktijkvoorbeelden verhelderend en inspirerend werken.

KWINT
Basis

KWINT
Verdieping

Twee uur

Halve dag (drie à vier uur)

We starten met een beknopte duiding van aanleidingen en onderliggende oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag bij deze kinderen met een bijzondere uitdaging in de huidige context van onderwijs, zorg en hulpverlening. We zijn hoopvol en kijken in vogelvlucht naar noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen voor een betere samenleving voor onze kinderen.

We bespreken de kracht en effectiviteit van proactief werken. We tonen met voorbeelden hoe structuurverlening in tijd, ruimte, opdrachten en afspraken helpt bij de aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag.

We kijken tevens naar de positieve effecten van tijdelijke vrijstelling van bepaalde activiteiten, het organiseren van preventieve rustmomenten, het oplichten van talenten en de sensorische hygiëne.

Hierna beklemtonen we de noodzaak van begrenzen en stoppen van moeilijk hanteerbaar gedrag, waarbij de time-out als hulpmiddel toegelicht wordt. We plaatsen deze aanpak tegenover belonen en straffen.

Verder zoemen we in op de waarde en de wijze van herstel naar het kind, de begeleider en de groep. We zien het belang van herstelgericht en verbindend werken.

Tot slot zal blijken dat de grondhouding van de begeleider en de uitbouw van een goede werkrelatie met een communicatie op maat onmisbaar zijn voor een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij deze kinderen met bijzondere uitdagingen.

Allereerst gaan we in op de kracht van proactief werken in de vorm van structuurverlening. We tonen aan hoe structuur verlenen in tijd, ruimte, opdrachten en procedures kan helpen bij de aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag. We illustreren dit met heel wat voorbeelden uit de praktijk.

We kijken tevens naar de positieve effecten van tijdelijke vrijstelling van bepaalde activiteiten, het organiseren van preventieve rustmomenten en het oplichten van talenten. Voor de sensorische hygiëne als belangrijke proactieve ondersteuning  lichten we kort de checklijst zintuiglijk profiel en de daarbij horende aanpassingen in de omgeving en naar het kind toe.

Vervolgens onderstrepen we de noodzaak van begrenzen en stoppen van moeilijk hanteerbaar gedrag. We wegen het effect van belonen en straffen af tegen een aanpak waarbij we het negatieve met het positieve beantwoorden. Time-out als ondersteuning wordt hierbij uitgebreid toegelicht.

Verder focussen we op de waarde en de wijze van herstel naar het kind, de begeleider en de groep. We laten zien dat herstelgericht en verbindend werken een positieve invloed heeft op de werkrelatie en de ontwikkeling van deze kinderen met bijzondere uitdagingen.

Ten slotte brengen we de grondhouding van de begeleider, de uitbouw van een goede werkrelatie en een communicatie op maat uitvoerig in beeld.

Afsluitend onderlijnen we in het kort het ontwikkelingsverlangen en het groeipotentieel van ieder kind en de krachtige ontwikkelings- en leefomgeving die hierbij essentieel is. We beklemtonen het valoriseren en inzetten van talenten en eigenschappen van deze kinderen met bijzondere uitdagingen. We geven graag het laatste woord aan het onvoorwaardelijk graag zien, als lijm van het kleine en grotere geheel.