Doelpubliek in Vlaanderen en Nederland

Hier volgt een niet-limitatieve opsomming.
De vormingen richten zich naar de medewerkers van organisaties en/of hun doelgroepen.

Basisonderwijs en secundair onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs
        Voor schoolteams, zorgteams, teams buitenschoolse opvang,
        directieteams in de vorm van personeelsraden,
        pedagogische studiedagen, inspiratiedagen
        Voor ouders in de vorm van infoavonden, op opendeurdagen

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Hogescholen (lerarenopleiding, orthopedagogie, ...)
Cellen ‘studeren met een beperking’ van hogescholen en universiteiten

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen
Psychiatrische ziekenhuizen

Algemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg, diensten voor gezinszorg

Vormingsorganisaties

Politiediensten, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp

(Federaties van) ouderverenigingen
Opvoedingswinkels
Diensten van Kind en Gezin
Buitenschoolse opvangcentra voor kinderen met autisme
Kinderdagverblijven

Jeugdhulpverlening
Jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, schoolopbouwwerk, straathoekwerkers

Multifunctionele Centra (MFC's)
Dagverzorgingscentra
Centra voor kortverblijf

Opleidingscentra met een autismewerking, arbeidszorgcentra

Vrijetijdsbesteding en sportorganisaties (voor personen met een beperking)

Organisaties van en voor mensen met een beperking en hun omgeving

...