Vormingsaanbod zintuiglijke prikkelverwerking

Centraal in deze vormingspakketten staan sensorische prikkelverwerking en ASS. Ervaringen met al je zintuigen enerzijds en een praktijktheoretisch luik met voorbeelden en gerichte aanpak van de kwetsbaarheden en uitdagingen anderzijds sluiten naadloos bij elkaar aan.

In de DSM-5 vind je de sensorische prikkelverwerking als een nieuw mogelijk kenmerk van ASS. Immers, hyper- en hypogevoeligheid van de zintuigen hebben een ingrijpende, vaak negatieve invloed op het dagelijkse functioneren van personen met autisme.
Sensorische prikkelverwerking krijgt stilaan in de sectoren onderwijs, hulpverlening en aangepaste arbeid meer en meer de noodzakelijke aandacht.

Een overzicht van de verschillende pakketten vind je hieronder. Uiteraard bekijken wij graag samen met jou hoe we eventuele variaties op deze pakketten op maat van je organisatie kunnen aanbieden.

EXPLORATIE VAN SENSORISCHE PRIKKELVERWERKING FOCUS OP SENSORISCHE
PRIKKELVERWERKING
FOCUS OP SENSORISCHE PRIKKELVERWERKING
EN RUIME AANDACHT VOOR ASS
Twee uur Halve dag (drie à vier uur) Volledige dag (zeven uur)
  1. Inleefparcours sASSkia & midASS - onderdeel sensorische prikkelverwerking
  2. Introductie in sensorische prikkelverwerking
  1. Inleefparcours sASSkia & midASS - onderdeel sensorische prikkelverwerking
  2. Workshop sensorische prikkelverwerking
  1. Bezoek aan sASSkia & midASS het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme
  2. Workshop ASS
  3. Workshop sensorische prikkelverwerking

sASSkia & midASS - het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme

Je ervaart op het inleefparcours aan de lijve de kwetsbaarheden van hoog- en/of laaggevoeligheid bij personen met en zonder autisme.
Ervaringsgerichte opdrachten verbreden bijkomend je beeld rond deze hyper- en/of hypogevoeligheid.

Je vindt er praktische informatie, handvaten, boeken en een ruim aanbod van materiaal ter ondersteuning van de moeilijkheden die een kwalitatief andere zintuiglijke prikkelverwerking met zich meebrengt.

Introductie in sensorische prikkelverwerking

Sensorische prikkelverwerking als mogelijk kenmerk van ASS, nieuw in de DSM-5 (mei 2013).

Sensorische prikkelverwerking van de externe en interne zintuigen wordt toegelicht door stil te staan bij een kwalitatief andere prikkelverwerking, voorbeelden van kwetsbaarheden en mooie belevingen, het belang van een sensorisch profiel, ...

Tot slot maken we de vertaling naar aanpak: proactief en stressverlagend werken, informatie over sensorisch profiel en sensorisch dieet, ...

sASSkia & midASS - het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme

Je ervaart op het inleefparcours aan de lijve de kwetsbaarheden van hoog- en/of laaggevoeligheid bij personen met en zonder autisme.
Ervaringsgerichte opdrachten verbreden bijkomend je beeld rond deze hyper- en/of hypogevoeligheid.

Je vindt er praktische informatie, handvaten, boeken en een ruim aanbod van materiaal ter ondersteuning van de moeilijkheden die een kwalitatief andere zintuiglijke prikkelverwerking met zich meebrengt.

Workshop sensorische prikkelverwerking

We nemen een snelle duik in de DSM-5 (mei 2013) waarin de diagnostiek rond ASS meerdere veranderingen heeft ondergaan. We belichten sensorische prikkelverwerking als mogelijk kenmerk van ASS.

We zoemen in op de sensorische prikkelverwerking van de externe en interne zintuigen door uitvoerig in te gaan op een kwalitatief andere prikkelverwerking, de kwetsbaarheden en mooie belevingen, het belang en de inhoud van een sensorisch profiel, ...

Tot slot maken we de vertaling naar aanpak: proactief en stressverlagend werken breed bekeken, aan de slag met een sensorisch profiel en sensorisch dieet, ...

De concrete dagindeling wordt samen met de aanvrager bepaald.

sASSkia & midASS - het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme

Op het inleefparcours ervaar je met al je zintuigen de kwetsbaarheden en uitdagingen van hoog- en laaggevoeligheid bij mensen met en zonder autisme.
Ervaringsgerichte opdrachten verbreden bijkomend je beeld rond deze hyper- en/of hypogevoeligheid.

Je vindt doorheen het parcours praktische informatie, handvaten, boeken en een ruim aanbod aan materiaal dat ter ondersteuning kan dienen bij de moeilijkheden die een kwalitatief andere zintuiglijke prikkelverwerking met zich meebrengen.

Daarnaast vind je ook rond ASS in het bijzonder educatief materiaal. Er wordt gekeken naar de talenten en kwetsbaarheden van personen met autisme en er worden praktische handvaten in de omgang met deze mensen aangereikt.

Theoretische en praktijkgerichte boeken, werkboekjes voor kinderen met ASS, alsook boeken voor brussen en leeftijdsgenoten kan je vinden in het uitgebreide literatuuraanbod.

Een aanbod dvd's is ter beschikking waarin kinderen, jongeren en volwassenen met ASS en hun context aan het woord komen over hun persoonlijke ervaringen en kennis. De dvd die doorheen de dag getoond wordt, wordt in functie van het publiek en de vorming gekozen.

   

Workshop ASS

Autismeplus biedt naast een bestaand aanbod betreffende de inhoud van deze workshop (info op aanvraag) de mogelijkheid om vraaggestuurd inhoud en vorm aan dit vormingsonderdeel te geven.

Workshop sensorische prikkelverwerking

We nemen een snelle duik in de DSM-5 (mei 2013) waarin de diagnostiek rond ASS meerdere veranderingen heeft ondergaan. We belichten sensorische prikkelverwerking als mogelijk kenmerk van ASS.

We zoemen in op de sensorische prikkelverwerking van de externe en interne zintuigen door uitvoerig in te gaan op een kwalitatief andere prikkelverwerking, de kwetsbaarheden en mooie belevingen, het belang en de inhoud van een sensorisch profiel, ...

Tot slot maken we de vertaling naar aanpak: proactief en stressverlagend werken breed bekeken, aan de slag met een sensorisch profiel en sensorisch dieet, ...

De concrete dagindeling wordt samen met de aanvrager bepaald.