Ben je op zoek naar een vorming rond autisme die inspeelt op de vragen en noden van jouw organisatie? Is het thema waarrond je wil werken reeds duidelijk? Of wil je graag eerst samen met ons de specifieke vormingsnoden in je organisatie helder krijgen? Beide zijn mogelijk.

Vervolgens bekijken we in huis wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. We stellen een vorming op maat voor waarbij we vertrekken van de aanwezige inzichten en maximaal inspelen op de vormingsnoden en cultuur van de doelgroep.

In de onderstroom van onze vormingen vind je steeds respect en bewondering voor de eigenheid van mensen met een bijzondere uitdaging, ieder met hun sterktes en kwetsbaarheden.

Autismeplus daagt zichzelf blijvend uit bij te dragen aan een beter leven voor mensen met een bijzondere uitdaging en hun leef- en werkomgeving.